Algemene voorwaarden

0567.826.815
Maatschappelijke Naam: Driesen, Nicky
Kerkstraat 97, 2460 Kasterlee
Hierna genoemd: Nagelstudio Nicky

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten metNagelstudio Nicky. Door plaatsing van een bestelling voor behandeling verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden met uitsluiting van voorwaarden van de klant. Deze voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website nagelstudionicky.be of bij Nagelstudio Nicky ter plaatse.

2.
Nagelstudio Nicky verleent schoonheidsbehandelingen en verkoopt onder andere cosmeticaproducten.
In sommige van onze cosmetica producten kunnen mogelijks colofonium of andere allergenen verwerkt zijn. De behandeling of het eigen gebruik met een bepaald product gebeurt op eigen risico en Nagelstudio Nicky draagt hierin geen verantwoordelijkheid.
Nagelstudio Nicky doet geen medische handelingen en stelt geen medische diagnoses.
Nagelstudio Nicky is steeds bereid te informeren over de samenstelling van de producten voor zover zij daarover beschikt en desgevallend heeft zij het recht om de klant te adviseren om de fabrikant te raadplegen voor verdere informatie.
De klant verbindt er zich toe voor elk eigen gebruik het etiket of de handleiding van het product na te lezen op het product zelf of op de website van de fabrikant.

3.
Alle behandelingen, producten, goederen en bons worden onmiddellijk bij aankoop contant betaald. Er worden geen termijnen van betaling verleend.

4.
Klachten over de conformiteit van bij Nagelstudio Nicky aangekochte consumptieproducten dienen te worden gemeld uiterlijk binnen de twee maanden na ontdekking van het conformiteitsgebrek.
De klant is zelf verantwoordelijk voor correct gebruik van door de klant aangekochte producten. Nagelstudio Nicky staat niet in voor eventueel verleende adviezen of tips, noch voor de eventuele uitwerking van de producten op fysiek of esthetisch vlak.

5.
Prijzen
De prijzen zoals weergegeven op onze website en in de nagelstudio zijn indicatief en kunnen wijzigingen ondergaan onder andere tengevolge van marktwijzigingen.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Alle prijzen op de website zijn vermeld in € en inclusief 21% b.t.w.

6. Gegevensbeheer
Nagelstudio Nicky houdt gegevens van haar klanten bij om haar dienstverlening te verbeteren en om haar klanten te informeren. Klantengegevens worden nooit aangewend voor marketing of promotionele doeleinden en worden steeds vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. De klant kan altijd per e-mail of ter plaatse verzoeken om gegevens niet te bewaren of te verwijderen voor zover dit te rijmen is met de goede dienstverlening van Nagelstudio Nicky.

7. Afbeeldingen.
Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen en zo meer op de website van Nagelstudio Nicky gelden slechts bij benadering en kunnen Nagelstudio Nicky in geen enkel opzicht verbinden.
Alle afbeeldingen op de website van Nagelstudio Nicky zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden zonder toestemming.

8. Annulaties door de klant.
Afspraken kunnen door de klant worden geannuleerd tot 24 uur op voorhand.
Niet tijdig geannuleerde afspraken worden aangerekend voor 1/3de van het bedrag van de voorziene behandeling.

9. Aansprakelijkheid.
Alle prestaties van Nicky’s Nagelstudio inclusief beheer van afspraken maken een middelenverbintenis uit.
Nicky’s Nagelstudio is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die wordt voortgebracht door de aanwending van de cosmetische producten.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
De rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd.